Naslovnica
Kontakti
O nama
Foto galerija
Aquarama sistemi
Servis i odr?avanje
Oprema

Aquarama ukomponirane piste i boxevi
Svi na?i napori usmjereni su ka zadovoljavanju ?elja na?ih klijenata,daju?i mogu?nostkori?tenja oba sistema(i portala i self servisa) onima koji nemaju vremena i onima koji u?ivaju u pranju i ?i??enju svojih skupih ljubimaca.

Tehni?ari Aquarame biti ?e Vam na raspolaganju prilikom izbora praonice,sa svrhom najboljeg kori?tenja terena te Vas savjetovati o prate?im pomagalima kao :usisa?i,o?ima?i jelenskih ko?ica,pera?i tepiha itd.

Prihodovnost i funkcionalnost su glavni ciljevi,a pametnim kori?tenjem publiciranog marketinga i reklame u koje ?e vas uputiti Aquaramini stru?njaci zasigurno ?ete posti?i ?eljeni cilj.

Aquarama portali
Portali CA 35 posjeduju sve karakteristike kvalitetne autopraonice, jednostavnost rukovanja, djelotvornost i trajnost.
?itava konstrukcija je pocin?ana, nakon toga toplo obojana te povrh toga zasi?ena poliuretanskom bojom, a sve radi otpornosti na kemijska djelovanja te joj je time umnogome produ?en vijek trajnosti konstrukcije.

Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea's one-way rotating outer ring is finished with a black Cerachrom ceramic ring made of uk replica watches extremely hard and hard-to-corrosion ceramics that are not scratch-resistant and replica watches online will not fade even when exposed to UV light; molded numbers and scales with PVD physics Vapor deposition coating technology is a rolex replica uk plated with platinum to help divers set the dive time.

Osnovna konfiguracija predvi?a da obe vertikalne ?etke na elektri?ni pogon budu ugra?ene na dvoja kolica sa duplim zglobom i sa sigurnosnim sklopom koji omogu?ava ?to delikatnije prilago?avanje ?etki na oblik karoserije. Kako sa prednje tako i sa zadnje strane.

Gornja horizontalna ?etka vo?ena je elektronski kako bi ?to nje?nijim dodirom karoserije isprala svaki djeli?.