Naslovnica
Kontakti
O nama
Foto galerija
Aquarama sistemi
Servis i odr?avanje
Oprema
O nama
Prodaja i zastupanje
Tvrtka Aqualis d.o.o. - Rijeka, ovla?teni je zastupnik Aquarama sistema za prostor Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore te Makedonije. Aquarama autopraonice su visokokvalitetna postrojenja za potrebe pranja automobila, motocikla, autobusa, kamiona, gra?evinskih strojeva i sl. Posebno isti?emo Aquarama samoposlu?ne centre za pranje i Aquarama portale.

Projektiranje i savjetovanje
Osim zastupanja i prodaje Aquarama sistema, pru?amo vam i financijsku, tehni?ku podr?ku pri planiranju i projektiranju va?e budu?e Aquarama praonice. Na?e iskustvo i vrijeme stoji vam na raspolaganju:

  • konzultacije pri odabiru terena
  • pomo? pri izradi idejnog projekta
  • marketin?ke savjete
  • aktivnu podr?ku tijekom cijelog va?eg poslovanja

Ukoliko ste zainteresirani za kupovinu Aquarama sistema ne oklijevajte, slobodno nas kontaktirajte.

Opremanje i servisiranje
Nudimo ?irok asortiman opreme koji ?e pobolj?ati ponudu na va?im Aquarama autopraonicama.
The Oyster replica watches uk Perpetual rolex replica Deepsea's steel case is equipped with a drain valve at 9 o'clock. When the diver decompresses in the uk replica watches high pressure chamber, it relieves the excessive pressure accumulated inside the case and protects the diver's watch from the replica watches. damage.

 

 

=